OPEN CALL: CONNECTOR PRE UKRAJINU

Program Connector pre Ukrajinu:
V roku 2022 je výzva osobitne zameraná na podporu umelcov z Ukrajiny.
Ponúkame možnosť dlhodobej rezidencie a zázemia pre ukrajinského umelca alebo umelkyne (alebo rodinu) v akomkoľvek umeleckom odbore. 

Vieme poskytnúť:
• ubytovanie
• ateliér
• finančnú podporu

Connector: For Ukraine Artists and Cultural Workers
We offer the possibility of long-term residence and facilities for a Ukrainian artist (or for a family) in any kind of art practice. We can provide accommodation, studio, and financial support.

 

Deadline pre prihlásenie / deadline for application: temporarilly full capacities

Kontaktujte nás / contact us: sucasnytanec@gmail.com