Priestor Telocvičňa – Rezidenčné centrum pre tanec je, tak ako názov naznačuje, bývalá telocvičňa, ktorá obsahuje základné zázemie a vybavenie nevyhnutné pre tanec a pohyb. Slúži ako nekomerčný, rezidenčný priestor pre profesionálnych tanečných tvorcov od roku 2016 vo fáze prípravy diel a na udržiavacie tréningy. Je integrovaný do priestorov Novej Cvernovky na Račianskej ulici v Bratislave, no funguje samostatne od KC Nová Cvernovka. PlaST od roku 2018 koordinuje jeho fungovanie, rezidenčné aktivity, medzinárodnú spoluprácu, výskum a súčasne sa usiluje o zlepšenie jeho vybavenia ako aj poskytovanie vzdelávacích programov zameraných na širšiu verejnosť.  Napriek svojej provizórnosti (nezrekonštruovaný stav a skromnejšie vybavenie) sa Telocvičňa rýchlo stala dôležitým uzlom na Slovensku a v širšom regióne pre desiatky umelcov a umelkýň; snaží sa rovnako podporovať etablovaných tvorcov, ako aj mladšiu generáciu a nezabúdať aj na význam medzigeneračnej spolupráce. Prispieva k zoceleniu tanečnej komunity, je nástrojom pre posilňovanie väzieb medzi jednotlivými aktérmi ale takisto je priestorom pre tanečné vzdelávacie aktivity pre širšiu verejnosť. V Telocvični každoročne tvoria alebo hosťovsky vedú dielne aj zahraniční umelci.  

V roku 2021 vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Nadácii mesta Bratislavy a úsiliu samotných tanečných umelcov prebehla základná rekonštrukcia priľahlých priestorov, čím priestor získal zázemie pre kanceláriu, 2 skladové priestory, sprchu, či kuchyňu/brainstormingovú zónu. S Bratislavským samosprávnym krajom spolupracuje na projekte, ktorý súčasné umenie prinášajú žiakom základných a stredných škôl a seniorom v Bratislavskom kraji.  

Od roku 2021 realizuje rezidenčný program Residance, ktorého súčasťou je podpora progresívnej tvorby domácich a medzinárodných tímov a realizuje aj výskumný regionálny projekt s partnermi z Maďarska, Poľska a Česka zameraný na prepojenie umenia a vedy v otázke klimatických zmien Nature of Us (viac na www.natureofus.art). 

 

FOTOGALÉRIA PODUJATÍ V TELOCVIČNI

Kto sme a ako sa skontaktovať

Kto sme a ako sa skontaktovať

 

PROJEKTOVÁ KOORDINÁTORKA
Maja Hriešik
maja.hriesik@gmail.com

 

MANAŽMENT ZDRUŽENIA PLAST, ADMINISTRÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY, PR
Silvia Bakočková
s.bakockova@gmail.com

 

KOORDINÁTORKA REZIDENČNÉHO PRIESTORU TELOCVIČŇA, PR
Soňa Kúdeľová
son.kudelova@gmail.com

 

EMAIL PRE VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
sucasnytanec@gmail.com

 

SPRÁVNA RADA ZDRUŽENIA PLAST
Predsedníčka: Marta Poláková
Podpredsedníčka: Maja Hriešik
Členovia rady: Jaro Viňarský, Juraj Korec, Soňa Kúdeľová, Barbora Janáková, Maja Hriešik, Marta Poláková

 

LOGO TELOCVIČNE K STIAHNUTIU

SLOVENSKÁ TANEČNÁ PLATFORMA [4. DEŇ] --- 04.06.2023 - 11:00 --- --- Bratislava / SLOVENSKÁ TANEČNÁ PLATFORMA [3. DEŇ] --- 03.06.2023 - 11:00 --- --- Bratislava / SLOVENSKÁ TANEČNÁ PLATFORMA [2. DEŇ] --- 02.06.2023 - 10:30 --- --- Bratislava a Banská Bystrica / SLOVENSKÁ TANEČNÁ PLATFORMA [1. DEŇ] --- 01.06.2023 - 11:00 --- --- Bratislava /
CELÝ KALENDÁR