Priestor Telocvičňa je presne tak ako názov naznačuje bývalá telocvičňa, veľkorysý priestor so zázemím a základným vybavením, ktoré je nevyhnutné pre tanec a pohyb. Tanečníkom slúži ako rezidenčný priestor od roku 2016. Je majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a je integrovaný do priestorov Novej Cvernovky na Račianskej ulici v Bratislave. Vďaka dohode medzi týmito dvoma organizáciami a PlaSTom ho môžu využívať desiatky umelcov. PlaST od roku 2018 koordinuje jeho fungovanie, rezidenčné aktivity a usiluje o zlepšenie jeho vybavenia. 

Napriek svojej provizórnosti (nezrekonštruovaný stav) sa stala Telocvičňa rýchlo kľúčovým priestorom pre desiatky umelcov a umelkýň, vznik novej tvorby v Bratislave, etablovanie mladých umelcov a medzigeneračnú spoluprácu. Umožnil celkové zocelenie tanečnej komunity, ktorá priestor svojpomocne a základne vybavila a celoročne využíva ako rezidenčný priestor pre tvorivé procesy, pravidelné tréningy, vzdelávacie aktivity, aj predstavenia či sharing sessions pre verejnosť. 

V roku 2021 sme realizovali zásadnú rekonštrukciu priestorov, a vďaka spoločnému úsiliu samotných tanečníkov a priateľov sme získali zázemie pre kanceláriu, 2 skladové priestory, sprchu, či kuchyňu/brainstormingovú zónu. 

Od roku 2021 realizujeme aj medzinárodný rezidenčný program Residance a regionálny projekt zameraný na prepojenie umenia a vedy v otázke ekológie Nature of Us.

Kto sme a ako sa skontaktovať

Kto sme a ako sa skontaktovať

 

PROJEKTOVÁ KOORDINÁTORKA
Maja Hriešik
maja.hriesik@gmail.com

 

MANAŽMENT ZDRUŽENIA PLAST, ADMINISTRÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY, PR
Silvia Bakočková
s.bakockova@gmail.com

 

KOORDINÁTORKA REZIDENČNÉHO PRIESTORU TELOCVIČŇA, PR
Soňa Kúdeľová
son.kudelova@gmail.com

 

EMAIL PRE VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
sucasnytanec@gmail.com

 

SPRÁVNA RADA ZDRUŽENIA PLAST
Predsedníčka: Marta Poláková
Podpredsedníčka: Maja Hriešik
Členovia rady: Jaro Viňarský, Juraj Korec, Soňa Kúdeľová, Barbora Janáková, Maja Hriešik, Marta Poláková

 

LOGO TELOCVIČNE K STIAHNUTIU

TELOHRA DETI --- 26.11.2022 - 09:00 --- Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14 --- Bratislava / TELOHRA DETI --- 15.10.2022 - 09:00 --- Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14 --- Bratislava / IMPOSSIBLE ACTIONS & A SCORE FOR AN EMPTY SWIMMING POOL --- 29.09.2022 - 14:00 --- Telocvičňa, Nová Cvernovka --- Bratislava /
CELÝ KALENDÁR