Rezidencie

DOMÁCE/LOKÁLNE REZIDENCIE
V Telocvični sa celoročne realizujú domáce rezidencie desiatok tanečných a performatívnych umelcov a umelkýň, ako aj ich pravidelné tréningy, výskumné projekty, či vzdelávacie aktivity.
Čoraz častejšie sa organizujú aj verejné sharing session z procesu tvorby, workshopy, diskusie, či uvedenia a reprízy predstavení. 


PROJEKT RESIDANCE
Od roku 2021 PlaST vďaka podpore Fondu na podporu umenia organizuje aj medzinárodné a koprodukčné rezidencie umelcov a umelkýň v rámci projektu Residance.  Projekt nadväzuje na niekoľkoročnú prácu tanečnej komunity v priestore bývalej Telocvične. Zámerom je kontinuálna podpora vzniku nových, progresívnych tanečných diel, zvýšenie koprodukčného kapitálu slovenského tanca či integrácia slovenských umelcov do priestoru európskej scény. Zmyslom projektu je aj kultivácia vzťahov a komunikácie smerom do vnútra komunity, a snaha o jej pozitívne rozpínanie sa aj do vonka. Rovnako aj aktívna práca na zlepšovaní samotného priestoru Telocvične, ako adekvátnemu zázemiu pre súčasnú tanečnú scénu. 

Rámcová téma prvého ročníka Residance 2021 - Odolnosť (Resilience) bola vyjadrením nielen zdanlivo nekonečného úsilia komunity vytvoriť profesionálne zázemie pre slovenských súčasných tanečníkov, ale aj otázka krehkosti umeleckých snažení a zvýšená potreba budovania celkovej odolnosti v nás. 

Projekt raz ročne vyhlasuje Open Call na rezidencie v dvoch programoch:
Rovnomenný program “Residance” ponúka 3 skupinové tanečné rezidencie pre jednotlivcov alebo kolektív, pre slovenských a zahraničných umelcov/umelkyne.
Program “Connector” je otvorený 1-2 autorom/autorkám z výtvarného, filmového, hudobného, či literárneho prostredia, alebo kultúrnych pracovníkov/pracovníčky, producentov/producentky, ktorí chcú skúmať tanec zblízka a využiť jeho potenciál. 

Účasť na rezidenciách zahŕňa aj prezentáciu ukážok z rozpracovaných diel pre verejnosť (otvorený formát: work in progress performance, artist talk, workshop, inštalácia, sharing session, …) a možnosť koučingu, či ubytovanie v areáli Novej Cvernovky. 

Viac info v aktuálnych výzvach.

 

PROJEKT NATURE OF US
Tento regionálny projekt s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu - Visegrad Fund chce povzbudiť nové vzorce v umeleckej praxi v kontexte aktuálnych vážnych zmien životného prostredia. Zaväzuje sa prepojiť tanečných a performatívnych umelcov s lokálnymi odborníkmi na ekológiu, chce ich povzbudiť, aby spoločne menili vnímanie stredoeurópskej identity vo vzťahu k prírodnému svetu. 

Súčasťou projektu je realizácia výskumných rezidencií pre 4 stredoeurópskych umelcov alebo kolektívy, účasť umelcov na Opening Lab na Bazaar Festival Praha (30. - 31.08.2021), ktorého zámerom je vytvoriť interdisciplinárnu platformu medzi umelcami a vedcami a realizácia záverečnej konferencie Nature of Us (19. - 21.05.2022) na ostrove Sobieszewo neďaleko Gdansku, ktorá prepojí stredoeurópskych vedcov a umelcov a umožní priamy dialóg medzi odvetviami ako aj možnosť konzultácií priamo k pripravovanému umeleckému projektu.

The Nature of Us je spoločný rezidenčný projekt štyroch stredoeurópskych organizácií:
Bazaar Festival (CZ)
PlaST (SK)
Polka Dot (PL)
Műhely Alapítvány / Workshop Foundation (HU)

V Telocvični svoj výskumný pobyt realizovala maďarská tanečnica Zsuzsanna Rózsavölgyi.

www.natureofus.art

 

VISEGRAD ARTIST RESIDENCY PROGRAMS - VARP

V Telocvični sa od 2023 realizujú aj tvorivé rezidencie a mobility tanečných umelcov z krajín Visegradskej štvorky v rámci programu medzinárodných rezidencii podporených International Visegrad Fund.