Kto sme a ako sa skontaktovať

 

NETWORKING, DRAMATURGIA
Maja Hriešik
maja.hriesik@gmail.com

 

MANAŽMENT ZDRUŽENIA PLAST, FINANČNÝ MANAŽMENT, SPRÁVA DÁT
Silvia Bakočková
s.bakockova@gmail.com

 

KOORDINÁCIA REZIDENČNÉHO PRIESTORU TELOCVIČŇA, PR MANAŽMENT
Soňa Kúdeľová
son.kudelova@gmail.com

 

PRODUKCIA A PROJEKTOVÁ KOORDINÁCIA
Barbora Chomová Uríková
uribarb@gmail.com

 

EMAIL PRE VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
sucasnytanec@gmail.com

 

SPRÁVNA RADA ZDRUŽENIA PLAST
Predsedníčka: Marta Poláková
Podpredsedníčka: Maja Hriešik
Členovia rady: Jaro Viňarský, Juraj Korec, Soňa Kúdeľová, Barbora Janáková, Maja Hriešik, Marta Poláková

 

LOGO TELOCVIČNE K STIAHNUTIU