BODY ZERO

 

E. Urbanová
výstup zo štipendia

Telo temnoty, telo ľahkosti, telo sily, zombie telo, telo nula, ....
Body Zero (v preklade Telo Nula) je výstup z choreografického výskumu, počas ktorého
som pomocou pohybových meditácií vytvárala a skúmala rôznorodé telesné obrazy
(nazývané telá), analyzovala ich formu, ktorú som neskôr pretvárala pomocou intenzity
svalového napätia, zmenou rytmu a zmenou pozornosti na vybranú časť tela. V
počiatkoch výskumu som sa zamerala na tvorbu týchto tiel skrz prácu s emóciami a
predstavivosťou a v neskorších fázach projektu som jednotlivé telesné aspekty každého
z vybraných tiel prepájala a takto vytvárala formy nové a surrealistické. 
Počas tohto výstupu budem s vami zdieľať princípy, s ktorými som počas tohto
choreografického výskumu pracovala a tiež rôznorodé telesné formy, fyzické akcie a
škály telesných pocitov, ktoré ponúkajú nové pohľady na naše telo a nové možnosti
vnímania našej telesnosti.

Choreografický výskum a performance: Eva Urbanová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Partnermi projektu sú: Telocvičňa - Rezidenčné Centrum pre Tanec/ PlaST, Platforma pre súčasný tanec.

Dátum: 18.02.2023

Čas: 16:00

Miesto: Telocvičňa – Rezidenčné centrum pre tanec, Nová Cvernovka

Mesto: Bratislava