TETSU [Bratislava v pohybe]

 

mimoOs&col.
predstavenie / festival

TETSU (THE ENERGY THAT SHAPES US)

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou.

Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka. Podobné fenomény je možné nájsť aj v európskom prostredí, v pohanských alebo keltských zvykoch, ktorými sa tvorivý tím tiež inšpiroval.

Na TETSU je možné nahliadať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Vnímame ako silnie i slabne, niekedy od jeho žiary potrebujeme odvrátiť zrak, inokedy ho zas chceme fúknutím rozdúchať. Môžeme sa zadívať do jeho mihotavých plameňov, spojiť sa cez ne s archetypmi ľudstva či s osobnými spomienkami. Možno si po chvíli všimneme, ako sa pri pohľade na oheň jemne hýbeme v spoločnom rytme… V rytme pripomínajúcom tlkot srdca. Čo všetko môže vibrovať a prechádzať zúčastnenými telami prostredníctvom takéhoto skupinového zážitku? Zážitku, ktorý je podmienený energiou tanečníčok a tanečníkov v súhre s nezastavujúcim sa prúdom hudby a pohybu?

TETSU je oslavou pohybu a životnej energie. Je energiou, ktorá nás tvaruje.

TETSU je železom, ktoré kuje päť tancujúcich tiel v atmosfére meniacich sa dynamických, tonických a rytmických fáz hudby.

 

Koncept a choreografia: Peter Šavel

Pohybový materiál a tanec: Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Andrej Štepita, Jaro Viňarský, alternácia: Miroslava Stašková, Peter Šavel.

Hudba: Marián Zavarský

Svetelný dizajn a technika: Juraj Čech

Kostýmy a scénický vizuál: Laura Štorcelová

Projektový manažment a produkcia: Barbora Janáková

Produkcia: Andrea Tušimová

PR: Juraj Bilény, Katarína Šipöcz Svobodová

Stáž: Irene Márquez

Výroba kostýmov: B.C.M. Fashion style

Video záznam: Noro Knap

Grafický dizajn: Ivana Kleinová

Logo: Timur Aloev

Fotografia: Nina Pacherová

Produkcia: mimoOs

Koprodukcia: Studio Alta, Nová Cvernovka

Partneri: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Erazmus+, Telocvičňa – Rezidenčné centrum pre Tanec a performatívne umenie (koordinuje: Platforma pre súčasný tanec), NuDanceFest, TELOHRA, BRaK, Nadácia VÚB, Nadácia mesta Bratislavy

Rezidencie: International Visegrad Fund Studio Alta, A-I-R 2022 REZI.DANCE v lese Komařice.

Tvorbu inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

www.mimoos.sk

 

Organizuje Bratislava v pohybe.

Dátum: 20.10.2022

Čas: 20:00

Miesto: Telocvičňa - Rezidenčné Centrum pre tanec, Nová Cvernovka

Mesto: Bratislava

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yxmuL964Lbk&t=1s

Vstupné: 12 €