HANGIN HANGOUT

 

L. Bobalik, M. Hriešik
výstup z tvorivého štipendia

Výstup z tvorivého štipendia v rámci, ktorého som prepájal súčasný tanec, prácu s odporovým bungee lanom s princípmi výtvarnej inštalácie a ekologicko-spoločenskou témou – recykláciou. 


Zámerom bolo opätovné využitie už raz použitých materiálov a existujúcich zručností s cieľom ich redefinovať, vracať do hry či dávať do nových kontextov. Cez snahu zastaviť sa a nechať viesť gravitáciou prišla potreba skúmať, čo je to progres. 
Hoci ideovo nadväzujem na autorské predstavenie Timeout Burnout (2020), inšpirované syndrómom vyhorenia a športovým výkonom, či na fascináciu mierou vynaloženého úsilia, vo výskume Hangin Hangout sa hlavným materiálom stáva hra s dočasnosťou vytváraných štruktúr a obrazov. Človek je v ňom kyvadlo, túžba, ktorá sa nezastavuje, krehká hmota a súčasne nenásytný ničiteľ. Svet, ktorý tvaruje je v neustálej oscilácii medzi vznikom a zánikom, uväznením a vyslobodením. 
Opakujúca sa štruktúra: nájsť oporný bod - rozbehnúť sa - riskovať. 
Opakujúci sa obraz: telo na pomedzí totálnej pasivity (uvoľnenia do pádu a do prázdnoty) a aktivity (túžba vzoprieť sa ťahu lana a gravitácií, či snaha neustále zapĺňať priestor pohybom, či objektami). 
Opakujúci sa princíp: lano odpútava telo od gravitácie a umožňuje novým spôsobom pracovať s kontinuitou pohybu, uvoľnením a napätím, modeluje obraz nekonečného, vynárajúceho sa a zanikajúceho pohybu. 
Opakujúci sa kontrast: lepenkové tubusy toporné, nepoddajné, odhodené a jedno telo v rozhovore s nimi.

 

Koncept a choreografia: Lukáš Bobalik
Dramaturgia: Maja Hriešik 
Pohybová spolupráca: Jaro Viňarský
Technické zabezpečenie: Martin Grelik
Konzultácie: Eva Priečková, Daniela Tomečková, Zuzana Marošová, Alena Domániková. 
Foto: Natália Zajačíková 

 

Výskum prebiehal v KC Nová Cvernovka v priestoroch Telocvične od októbra 2021 do februára 2022.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Za pomoc pri realizácii štipendia ďakujem RM SPORT RESORT Prievidza a Beart ™ s.r.o. Prievidza. 
Partnerom projektu sú Bratislavský samosprávny kraj a Platforma pre súčasný tanec PLaST.

Date: 04.03.2022

Time: 18:00

Place: Telocvičňa, Nová Cvernovka

City: Bratislava