SOŇA FERIENČÍKOVÁ, MARTINA HAJDYLA LACOVÁ, ADRIENN HÓD: FONTANELA / SOFT SPOT [Residance 2021]

Residence duration: 2021-10-17 / 2021-10-30

Performance date: 2021-10-30 at 11:00

Na rezidencii u nás máme aktuálne známe mená Soňu Ferienčíkovú a Martinu Hajdylu Lacovú.
Pracujú na novom autorskom diele Fontanela spolu s maďarskou choreografkou Adrienn Hód. V procese v Telocvični skúmajú okrem choreografickej aj výtvarnú stránku diela

Nenechajte si ujsť verejnú prezentáciu work in progress, už čoskoro!


"Fontanela odráža tému tlaku, s ktorým sa musia umelkyne-matky vysporiadať počas kariéry. Podstata ide ešte hlbšie. Skúmanie tejto rovnováhy bolo prvotnou inšpiráciou k premýšľaniu nad témou diela. Dnes je však toto napätie zosilnené nielen prebiehajúcou pandémiou, ale i zhoršujúcim sa stavom životného prostredia. Mnohé matky trpia vedomým i nevedomým strachom o budúcnosť sveta, ktorú tvoríme pre ďalšiu generáciu. V stredoeurópskom priestore sme svedkami straty diverzifikácie krajiny na úkor monokultúrneho poľnohospodárstva, znižovania stavu zalesnených plôch, nekontrolovaného rozvoja prírodného turizmu, ústiaceho do necitlivej výstavby infraštruktúry v chránených oblastiach, znečisteniu malých tokov a zároveň megalomanských plánov vo vodohospodárstve. Tento stav má reálny a vedecky podložený vplyv na psychiku a vedie mnohé ženy k rozhodnutiu odkladať založenie rodiny či nemať deti."


Soňa Ferienčíková, Martina Hajdyla Lacová a Adrienn Hód
/ Medzinárodná tanečná ko-produkcia

FONTANELA je tanečná spolupráca Soni Ferienčíkovej a Martiny Hajdyly-Lacovej v choreografii kľúčovej osobnosti maďarského nezávislého súčasného tanca, Adrienn Hód. Spoločne s hlavnými tvorkyňami inscenácie sa na tvorivom procese podieľajú hudobná skladateľka Ivana Mer, scénografka Zuzana Sceranková, výtvarníčka Lenka Chánová, dramaturg Ármin Szabó-Székely a kultúrny manažér a dramaturg Ewan McLaren. Produkčne sa na projekte podieľajú Lucia Simaskova (SK), Jiří Hajdyla (CZ) a Mónika Lisztés (HU).

Foto: Líner Michal

 

PREMIÉRA V DIVADLE PONEC - 10.03.2022, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA