ŠTUDOVŇA PRAX - SOFT CORE

 

E. Priečková
študovňa prax - kolektívne pohybové vzdelávanie

KEDY:
od 4. novembra do 9. decembra 2022 (6 piatkov) v čase 18:00 - 20.00 

PRE KOHO:
pre všetkých záujemcov a záujemkyne o bádania tanca a pohybu v a okolo nás, predchádzajúce skúsenosti nie sú potrebné, určitá zvedavosť skúmať tak trochu "neznámo" sa zíde

SUMA:
45 eur (za 6 piatkov, vždy 2 hodiny)
Informácie k platbe online zverejníme čoskoro!
**Ak sa náhodou nebudete môcť zúčastniť niektorý piatok, cena sa vam pripočíta do kreditu, ktorý budete môcť využiť na akékoľvek ďalšie vzdelávanie v Telocvični. 

JAZYK/ LANGUAGE:
slovak and english 

O ČO IDE:
Študovňa Prax - Soft Core je pohybové kolektívne vzdelávanie, ktoré emancipuje vtelenú zmyslovú skúsenosť ako rovnocennú vedomosť tela a mysle. Nevyhýba sa kritickému mysleniu, ani hre a experimentu. Je to zamyslenie sa, kontemplácia a ponorenie sa do bádania pohybu, ale aj odhodenie kabátov a odpútanie sa z okov každodennosti.
Je to bezpečný priestor, ktorý prijíma odlišnosti, problémy, konflikty a nesúlad.
Je to bezpečný priestor, ktorý sa snaží neponúkať jednu šablónu, tichú disciplínu.
Je to bezpečný priestor, kde veci môžu zlyhávať, ale následne sa znovu vytvárať vo vzájomnom dialógu.
Je to priestor v ktorom aktívne pracujeme so súhlasom, dôverou a neustálym hľadaním vzájomnej opatery.
Pretože zásadné ostáva počúvanie.
Študovňu iniciuje a facilituje Eva Priečková v spolupráci s priestorom Telocvičňa. Od roku 2015 hostí pohybové vzdelávanie pre ľudí rôznych pohybových skúseností a zručností.
Účastníčky a účastníci prichádzajú z rozdielnych profesií a prostredí.
Eva sa snaží ponúknuť akúsi horizontálnu linku. Čo môže byť pri našich odlišnostiach to spoločné? A je tanec médium, cez ktoré sa dokážeme prepojiť? 

EVA:
"Prioritne budeme pracovať s pohybovými zadaniami cez metódu pohybovej improvizácie, somatických "tripov", kontaktnej práci vo dvojici, trojici, skupine. Soft Core je akási metafora odboja proti silnému a stabilnému centru. Ako môže byť mäkkosť a jemnosť či slabosť našou tvorivou silou?
Mojím zámerom je poskytnúť vám open source informácií a zadaní, ktoré majú presah do iných polí.
Budem s vami zdieľať referencie, ktoré som si postupným časom sama overila, preosiala a sú pripravené konfrontovať sa s vašou jedinečnou skúsenosťou.
Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie intenzívneho zážitku vzájomného
spoznávania sa a zdieľania.
Ďakujem Janáčkovej akadémií múzických umení, ktorá ma v mnohom inšpirovala v bádaní tanečného vzdelávania v širšom sociálno - politickom kontexte a priestoru Yoga House, bez ktorého by som nespoznala toľko úžasných účastníčok a účastníkov, ktoré sú teraz aktívnymi členkami tanečnej komunity."  

VIAC O EVE
 

Vizuál: Slavomíra Ondrušová

 

Workshop z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.

Dátum: 11.11.2022

Čas: 18:00 - 20:00

Miesto: Telocvičňa - Rezidenčné Centrum pre tanec, Nová Cvernovka

Mesto: Bratislava

Vstupné: 45 €