1. MÁJ: DEŇ OTVORENÝCH ATELIÉROV 2022 [PROGRAM TELOCVIČNE]

 

Nová Cvernovka / PlaST
deň otvorených ateliérov

Tradícia otvorených ateliérov v Novej Cvernovke sa blíži. Už najbližšiu nedeľu otvoríme dvere TELOCVIČNE - Rezidenčného priestoru pre tanec. 
Je to možnosť prísť sa pozrieť na miesto, kde prebiehajú tvorivé procesy profesionálnych tanečníkov a tanečníc aj medziodborové kolaborácie. 

Pripravili sme pre Vás špeciálny celodenný program na viacerých lokáciách okolo! 

Program v TELOCVIČNI:
10:00 - 12:00 
Kolektívna BRUNCH kolaudácia novej kuchyne! 

Pozývame na raňajko-obed a neformálne debaty o tanci do multifunkčného priestoru ktorý morfuje medzi kuchyňou, open office, obývačkou či študovňou. 
(Tam kde mozog produkuje aj oddychuje) 

13:00 - 14:30  
Workshop s Danielom Račekom

I.G.O.R. – „Duet ako neustále sa meniaca kompozícia“ je radostný pohybový výzkum zameraný na partnerskú prácu v improvizovanom duete. Preskúmame našu schopnosť/zručnosť predvídať pohyb/akciu partnera a zostať slobodný pri komponovaní svojho vlastného pohybového materiálu. Zmenu nevnímať ako prispôsobovanie sa ale ako komunikáciu vo vnútri duetu. Srdečne vás pozývam do improvizovaných duetov plných odvahy, risku a našej (ne)možnosti rozhodnovať sa.
Daniel Raček:
V mladosti bol unesený folklórom a spoločenským tancom. Od roku 1992 sa venuje súčasnému tancu a kontaktnej improvizácii. Po ukončení Matematicko - fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začal najskôr pracovať v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici a od roku 1999 ako umelec v slobodnom povolaní doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Nórsko, Grécko). V súčasnosti je aktívnym členom Debris Company (Bratislava), združenia Neskorý zber (Bratislava) a Karen Foss Quiet Works (Nórsko). Vo svojej pedagogickej praxi sa zameriava na princípy súčasného tanca so špeciálnym fokusom na obrátené polohy tela a moderný partnering.

18:30 - 19:00 
Jakub Cerulik, Klára Kapičáková - performance Lud:Us

Študenti bakalárskeho ročníka Katedry tanečné umenie a performancia 
Koncept, choreografia: Jakub Cerulík Performancia: Klára Kapičáková Dramaturgická spolupráca: Alexandra Pazgu Umelecká supervízia: Juraj Korec
Svetelný design: Martin Puškár
Pre Josepha Beuysa slovo umelec popisovalo esenciu toho, čo to znamená byť ľudskou bytosťou. Esenciou, ktorá spočíva v hlbokej potrebe a základnej schopnosti tvoriť a byť tvorivý. V období metaverzu, zdielaného virtuálneho sveta fungujúceho na princípe minecraftu, je každému umožnené manifestovať svoje predstavy o realite niekoľkými klikmi. Digitalizácia a produkčné softwary, ktoré stále viac a viac eliminujú potrebu remeselnej techniky a v poslednej dobe i tvorivých metód v umení, tým prekonali tú najväčšiu prekážku medzi fantáziou jedinca a jej manifestáciou v realite. Zdá sa, že slovné spojenie každý je umelec tak znovu naberá na svojom význame.
(trvanie cca 20 minút) 

19:00 - 20:00 
SKOK!: TANTSUIAKO

Nová verzia Karaoke, pri ktorej sa nespieva, ale tancuje! 
TANTSUIAKO - imitujte to, čo vidíte, v práve hrajúcom videoklipe!
Playlist ponúka osobnosti slovenského súčasného tanca. Ak ste sa s týmto fenoménom ešte nestretli, neváhajte a pripojte sa k nám.
Refresh tela aj duše 100% zaručený. Čím viac nás pred plátnom bude, tým viac zábavy nás čaká. V tomto prípade ide o pozitívnu silu davu.
--- > PROGRAM NA CHEMICKOM SKLADE/ ZADNÝ DVOR NC

15:00 - 15:30  
Soňa Kúdeľová, Lukáš Bobalik 

Improvizovaný priestorový performatívny akt FEELING CONNECTIVE v ktorom sa tanečníci pokúsia o momentálne prepojenie sa medzi chemickým skladom, okoloidúcimi, stánkami s jedlom, škôlkou a ich domácim priestorom - Telocvičňou. 

15:30 - 16:30 
Jakub Cerulík/ Lud:Us - Interaktívna pohybová hra 

"Lud:Us je interaktívna pohybová hra, v ktorej si hráč aj bez predošlej choreografickej a interpretačnej skúsenosti môže zažiť tvorbu pohybového umenia. Pre skúsených tvorcov a interpretov Lud:Us ďalej predstavuje zábavnú platformu na trénovanie tvorivých a interpretačných schopností, kreatívnu pomôcku pri tvorbe diela, spoločenskú hru, alebo zábavnú edukačnú pomôcku rozvíjajúcu improvizačné, tvorivé a kompozičné schopnosti i plasticitu a expresivitu pohybu žiaka."
--- > PROGRAM V KABINETE POMALOSTI (prízemie - nákupná zóna):

14:00 - 15:00 
OKSANA SADOVENKO - Contemporary art for kids/ workshop (ENG/SK)

Try to make a self-portrait inspired by the works of Kazimir Malevich. Imagine what your face will look like if there are supremacist figures instead of eyes and nose! Learn more about the great artist who was born in Kyiv and whose work is closely connected with Ukraine. In our master class we will try to move 100 years into the past when the black square was created and imagine ourselves as Malevich's students
Súčasné umenie pre deti/ workshop
Skúste urobiť autoportrét inšpirovaný dielami Kazimíra Maleviča. Predstavte si, ako bude vyzerať vaša tvár, ak budú namiesto očí a nosa nadradené postavy! Zistite viac o veľkom umelcovi, ktorý sa narodil v Kyjeve a ktorého tvorba je úzko spätá s Ukrajinou. Na kurze sa pokúsime posunúť o 100 rokov do minulosti, kedy vznikol čierny štvorec a predstavíme si seba ako Malevichových študentov.

17:00 - 18:00 
Diskusia o postavení nezávislého umelca 
Diskusia o problematike ekonomického a sociálneho postavenia umeleckých a kultúrnych pracovníkov a pracovníčok. 
Čaká nás pozitívna zmena? 
Hostia: Marta Poláková (PlaST), Matúš Bieščad (Riaditeľ inštitútu kultúrnej politiky) a Tomáš Hučko (Kapitál) 
Moderuje: Laco Oravec
Viac info nájdete v centrálnom evente 1. MÁJA

Date: 01.05.2022

Time: 10:00 - 01:00

Place: Nová Cvernovka

City: Bratislava