DARUJTE 2% PLATFORME PRE SÚČASNÝ TANEC

 

PLAST
2% pre PLAST

Darujte 2% Platforme pre súčasný tanec a napomôžte tak zlepšovaniu prostredia pre súčasný tanec na Slovenku. 

ÚDAJE
IČO: 50131435
Právna forma: občianske združenie
Názov: Platforma pre súčasný tanec
Ulica: Staré záhrady
Súpisné / orientačné číslo: 14
PSČ: 821 05
Obec: Bratislava

 

FORMULÁRE:
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A 
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B 

 

NÁVODY:
Fyzické osoby:  
Zamestnanec musí najprv požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Následne musí zamestnávateľa požiadať, aby mu vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Na tomto potvrdení je uvedená výška zaplatenej dane, z ktorej si treba následne vypočítať 2%. Potom vyplní tlačivo s názvom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. V tomto tlačive uvedie svoje údaje, výšku zaplatenej dane za predchádzajúci rok, ako aj vypočítané 2% z tejto dane. Potrebné je vyplniť aj údaje o príjemcovi 2% dane. Zamestnanec sem zapíše jeho meno, adresu, právnu formu a IČO. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane je potrebné do 30. apríla doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska. Nerozhoduje teda adresa zamestnávateľa, ale adresa trvalého pobytu zamestnanca.  

Právnické osoby:
2% môžu poukázať niektorej z neziskových organizácií priamo v daňovom priznaní typu B. Na darovanie časti dane je určený trinásty oddiel daňového priznania. Ak živnostník nechce nikomu darovať 2% z daní, hneď na začiatku tohto oddielu to musí krížikom vyznačiť. Tí, čo peniaze chcú niekomu poukázať, do riadku 116 zapíšu vypočítané 2% z ich minuloročnej dane. Do riadkov 117 je potrebné uviesť údaje o prijímateľovi 2%. Podnikateľ sem zapíše IČO a SID danej organizácie (ak nemá SID, ponechá dané políčko voľné), ďalej právnu formu, obchodné meno a adresu danej neziskovej organizácie. Aby vybraná spoločnosť naozaj peniaze dostala, je potrebné, aby daňovník tento oddiel aj podpísal vedľa riadku 116. Vyplnené daňové priznanie je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca na daňový úrad, pod ktorý daný živnostník spadá. Každý, kto podáva daňové priznanie typu B, si môže vybrať len jednu organizáciu, ktorej poukáže časť svojich daní.

Celý postup ako venovať 2% nájdete napríklad na www.financnasprava.sk.

Date: 01.01.2022 - 30.04.2022